Whamline

Wham Line / SCP Foundation

Zaklada SCP ima nekoliko takvih. Često će unos čitatelja odvesti u određenom smjeru namjerno ne otkrivajući sve predmete predmeta ...